Fitnesse

Rekisteriseloste

MH FIT OY:N (FITNESSE-GYM KLAUKKALA) ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
MH Fit Oy (Fitnesse-Gym Klaukkala), Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala (Y-tunnus: 3284898-9)

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖT
Marika Hongisto

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa. Asiakkaan mahdollinen kuvan tallentaminen järjestelmään sisältyy normaalin käyttötarkoituksen piiriin, tällä pyritään välttämään asiakaskorttien väärinkäytöt.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa MH Fit Oy:n kanssa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan nimi-, osoite- ja yhteystiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

8. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ
Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksen tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8a. REKISTERIN SUOJAAMINEN
Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä järjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa tilassa. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suojatulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu salatulla yhteydellä.

9. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN
Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

10. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään MH Fit Oy:n toimistossa ja asiakaspalvelussa. Rekisteriseloste on nähtävissä MH Oy:n toimistossa (Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala) sekä www-sivuilla osoitteessa www.fitnesse.fi.

11. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön missä tahansa MH Fit Oy:n toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. TIEDON KORJAAMINEN
Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt ja/tai laskutusasioista vastaava henkilö.

13. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.